Quantum Vitality Senter

Teknologien bak EESystemet

Teknologen bak EESystemet

I disse 3 videoene forklarer Jason Shurka og sønnen til Dr. Sandra Rose Michael, Michael Scalar, hvordan teknologien bak EESystemet fungerer, og hvordan/hvorfor det fungerer som det gjør.

I den nederste videoen tar Jason Shurka seerne med på en fantastisk tavleundervisning der han går inn i flere temaer.

Jason forklarer blant annet hva skalarenergi er på en enkel og forståelig måte. Han forklarer ord som quantum, slik at ordet får en mening. Han snakker om torsjon felt, og hvordan dette påvirker oss. Torsjon felt er ifølge vitenskapen, pseudovitenskap.

Han forklarer om schumann resonansen, og viktigheten av den relatert til helse, og går videre inn på fotoner, lys og hvilken betydning det har for oss. 

Info:

For mer informasjon, besøk: UNIFYD Healing - What Is The EESystem?

Info:

Energy Enchancement System nettside

I denne korte videoen forteller Jason Shurka hva EESystemet er, og hvordan det virker. 

I denne videoen forklarer Dr. Sandra Rose Michaels sønn, Michael Scalar, hvordan EESystemet fungerer, og teknologien bak. 

I denne videoen forklarer Jason Shurka hvordan og hvorfor EESystemet fungerer som det gjør. Her forklarer han på en enkel måte, med tavleundervisning, der det blir lettere å forstå hvordan dette påvirker kroppen.